Wednesday, 3 August 2011

ANTARA PERSATUAN YANG BERTUJUAN MEMBELA MELAYU PULAU PINANG.


PERSATUAN PEMENANG


Tujuan Persatuan

1. Menyatupadukan orang-orang Melayu di Pulau Pinang.

2. Mendapatkan persefahaman serta membantu sesama ahli khasnya dan seluruh orang-orang Melayu amnya dalam hal ehwal kehidupan masyarakat, agama, adat istiadat, bahasa, pelajaran, ekonomi, kebudayaan, keseniaan, dan sukan.

3. Mengadakanbimbingan kepada orang-orang Melayu ke arah perubahan berfikir untuk kemajuan dalam segala lapangan mengikut peredaran masa.

4. Mengekalkan tradisi BANGSA MELAYU yang mutlak dan mengikis tradisi pembaziran yang merugikan bangsa Melayu.

5. Berbaik-baik dengan semua kaum di Pulau Pinang khasnya dan seluruh negara amnya.

6. Menjadi wakil orang-orang Melayu di Pulau Pinang.

7. Mengadakan perhubungan dengan persatuan-persatuan Melayu di negeri-negeri lain yang mempunyai dasar dan tujuan yang sama untuk kepentingan bangsa Melayu.

8. Melabur secara mana yang sesuai dengan wang atau aset PEMENANG dalam apa-apa bentuk pelaburan sekalipun dan lain-lain harta benda yang dianggap wajar dari masa ke masa termasuk menubuhkan syarikat-syarikat yang perlu dan memegang, memajak, mengadai, menjual, atau melupus dalam apa jua pun mana-mana pelaburan dan harta benda persatuan.

Peranan dan Kegiatan Persatuan

1. Mengadakan penerangan dan kempen untuk membanyakkan ahli.

2. Mengeluarkan siaran lidah rasmi PERSATUAN.

3. Mengkaji dan mengambil tahu masalah -masalah dan hal-hal kesulitan orang-orang Melayu Pulau Pinang dalam sebarang perkara serta berikhtiar bagi mengatasinya.

4. Melancarkan penerangan-penerangan dengan cara lisan atau tulisan kepada orang-orang Melayu di seluruh Pulau Pinang.

5. Berikhtiar mengadakan TABUNG DERMA atau YAYASAN KEBAJIKAN.

6. Mengadakan lawatan ke kampung-kampung dan ke persatuan-persatuan atau kelab-kelab bukan politik untuk bertukar-tukar fikiran berkenaan hal ehwal masyarakat Melayu.

7. Mengadakan majlis-majlis syarahan, forum, seminar, konvensyen bagi mencapai tujuan PEMENANG. 

Persatuan Melayu Pulau Pinang (PEMENANG)
                              Bangunan PEMENANG,
                           No. 60, Jalan PEMENANG,
                                10250 Pulau Pinang.
                                          Tel: 04-227 3092
Fax: 04-228 3937
E-mail:
                                                                  pemenang@pemenang.org.my

 Organisasi PEMENANG

PEGAWAI-PEGAWAI DAN AHLI-AHLI JAWATANKUASA
PERSATUAN MELAYU PULAU PINANG (PEMENANG)
TAHUN 2009-2011

Pengerusi Tetap

Y. Bhg. Dato' Hj. Zainul Aziz bin Hj. Zainul Abidin

Y. Bhg. Dato' Seri Haji Mohd Yussof Latiff

Y. Bhg. Dato' Haji Azmi Merican
Naib Presiden
Yang Bhg. Dato' Abdul Rashid bin Ismail
Tuan Haji Abdul Karim Khan
Puan Hajjah Azizah bt. Haji Mohd Daud

Tuan Haji Shaik Mohamed bin Shaik Abdul Kadir

Encik Ahmad Azhari bin Hamzah

Tuan Haji Abdul Rahman bin Haji Ahmad

Encik Abdul Rahim bin Ismail
Ahli-Ahli Jawatankuasa
Y. Bhg. Dato' Haji Abdul Rafique bin Abdul Karim
Puan Jamilah Khaton bt. Zainal Abidin
Tuan Syed Hussein bin Syed Mohamed
Y. Bhg. Dato' Hajjah Jamilah bt. Haji Abdul Wahab
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Mohamed Ghouse bin Nasuruddin
Y Bhg. Dato' Haji Ahmad Araby b. Haji Mohd Salih
Encik Abdul Rahim bin Ismail
Tuan Haji Mohd Farook bin Sk Mohamed

Puan Rosenah bt. Ibrahim

Encik Abdul Aziz Omar

Encik Dastagir bin Mohd Yassin

Tn Syed Hussien bin Syed Mohamed

Encik Ismail bin Kassim
Encik Kamarudin bin Mohd Kassim
Tn Hj. Md Hassan bin Haji Ariffin
Encik Abdul Aziz Omar
Tn Haji Abdul Aziz bin Sk. Meera


Pemeriksa Kira-Kira
Encik Meerasa bin Mastan
Encik Mohd Abidin bin Mohd Noor


Contoh Borang Keahlian

Berita Menarik Penaga Daily